Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Strålingsaktivitet

Strålingsaktiviteten i et radioaktivt stoff er et mål på antallet omdanninger per tidsenhet i stoffet. Enheten for strålingsaktivitet er bercquel, Bq. 1 Bq tilsvarer at en atomkjerne omdannes per sekund.

Måling av radioaktivitet

Geigertelleren registrerer stråling fra radioaktive stoffer. Den kan både gi et lydsignal og registrere antall treff med et elektronisk telleapparat. Geigertelleren er god til å måle både alfa- og betastråling, men registrerer bare 1 % av gammastrålene.           

Bakgrunnsstråling

Bakgrunnsstråling er kjerne-stråling fra verdensrommet, elektromagnetisk stråling fra sollen og stråling fra radioaktive grunnstoffer på jorden man blir konstant utsatt for. De naturlige typene av kjerne-stråling er alfa, beta, og gammastråling.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.