3PBA Wikia
Advertisement

Strålingsaktivitet[]

Strålingsaktiviteten i et radioaktivt stoff er et mål på antallet omdanninger per tidsenhet i stoffet. Enheten for strålingsaktivitet er bercquel, Bq. 1 Bq tilsvarer at en atomkjerne omdannes per sekund.

Måling av radioaktivitet[]

Geigertelleren registrerer stråling fra radioaktive stoffer. Den kan både gi et lydsignal og registrere antall treff med et elektronisk telleapparat. Geigertelleren er god til å måle både alfa- og betastråling, men registrerer bare 1 % av gammastrålene.           

Bakgrunnsstråling[]

Bakgrunnsstråling er kjerne-stråling fra verdensrommet, elektromagnetisk stråling fra sollen og stråling fra radioaktive grunnstoffer på jorden man blir konstant utsatt for. De naturlige typene av kjerne-stråling er alfa, beta, og gammastråling.

Advertisement