3PBA Wikia
Advertisement

Radon[]

Radon er usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet [[1]]. Radon er en radioaktiv gass, og den gir de største stråledosene her i Norge. Radon har kjemisk symbol Rn og atomnummer 86. Norge, sammen med våre naboland i Skandinavia er de landene i verden som har høyest radongass i inneluften. Dette er på grunn av geologiske og klima forholdene. I nye hus er det større sannsynlighet for at Radongassen siger inn. Det er radioaktiv radongass som som gir de største stråledosene i Norge. Radon kommer som regel opp fra bakken og kan så komme inn i hus. Det siger inn gjennom sprekker. Vann fra borde brønner kan gi et betydelig bidrag til radonnivået i inneluften.

Hva er helsefarlig med Radon?[]

Hvis man får i seg Radongasser er det lungene og Bronkier som er mest utsatt. Hvis man puster inn mye gass øker sannsynligheten for å få lungekreft. Røyking sammen med å få i seg mye Radongasser øker sjansen for å få kreft enda mer enn bare å puste inn gassen. Det er anslått at det dør ca 300 av lungekreft i Norge på grunn av Radon. Studier viser at å oppholde seg i et rom med mye Radon på ca. 100 Becquerel medfører samme risiko for lungekreft som en stråledose på ca 2 [[2]] per år.

Tiltak[]

Ventilasjonen må være god fordi hvis den er det, kan den radoneksponeringen helt. Man bør også unngå og bruke kjellerrom som fast oppholdsrom og soverom hvis det kan være fare for at det er mye Radon.

Kilder[]

http://radonsjekk.no/img/StralevernHefte_18.pdf

http://radonnorge.no/radon-og-helserisiko/

Advertisement