3PBA Wikia
Advertisement

Meg og meg! []

Ingen bryr seg

 []

Vi kan se de kjemiske egenskapene til et grunnstoff, og hvor mange elektroner som er i det ytterste elektronskallet, og i hvilken elektronskall de er. 

De loddrette kolonene kalles grupper, og de vannrette kalles perioder. Gruppene har like mange elektroner i det ytterste skalla. Periodene angir hvor mange elektronskall atomene har. 

Rutene merkeres ofte med ulike farger for å vise hvilken grunnstoffer som er metaller, ikke-metaller og halvmetaller for fanen.

Kilder[]

Danielsen UF

Advertisement