3PBA Wikia
Advertisement

Betydningen av mutasjon: Tilfeldig eller tilsiktede endringer i arvestoffet (DNA). Mutasjoner kan forekomme helt tilfeldig, gjennom strålepåvirkning eller kjemikalier. Også gjennom genteknologi.

Mutasjon handler om at cellene i kroppen vår kopierer seg selv og da kan det forekomme en feil og det kalles mutasjon. Hvis dette skjer i en kjønnscelle blir det ført over til neste generasjon. En mutasjon trenger ikke å være skadelig eller gi sykdom.

En mutasjon oppstår under celledeling hvor et gen eller kromosom forandres. Vi har to varianter av mutasjon. Det kan enten være en mangel på en base i DNA-tråden under kopiering, da koder genet for et annet protein som gir oss en genmutasjon. Eller vi kan få en kromosomfeil som for eksempel Downs syndrome og Trisomi.

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Mutasjon

http://www.betydning-definisjoner.com/Mutasjon

.

Advertisement