3PBA Wikia
Advertisement

Måling av radioaktiv stråling[]

Radioaktiv stråling er usynlig, samme som radiobølger. for å måle radioaktiv stråling utnytter man strålingens evne til å vekselvirke med stoff den treffer på.

AlfaBetaGammaStråling.jpg

Formel for måling[]

Aktivitet = antall kjerneeksplosjoner / tid

Måleenhet = becquerel (Bq)

1 Bq = 1 / s (1kjerneeksplosjon / sekund)

Utstyr får å måle stråling[]

R4 62 Geigertellerens funksjon.jpg

Geigermullerrør

Teller instrument

39785425.jpg

tvinger til å feste utstyr

WEB Image Foba ASABO studio stativ 2 0 meter Vekt -914907932.Gif

stativ(2 stk.)

Linjal-senior-30cm-300mm.jpg
Iso.jpg

Linjal

Boks med materialer

Kilder[]

(Stativbilde)

http://interfoto.no/nettbutikk/studioutstyr/soylestativer/foba/Foba-ASABO-studio-stativ-2-0-meter-Vekt-92-kgASABO-p0000021892

(Radioaktivekilde)

https://kiddefysikkemi.wikispaces.com/

Advertisement