Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Litiumbatterier er energikrevende og de brukes til for eksempel til digitalkameraer og små apparater. Litium har høy spenning også høy energitetthet fordi Litium gir fra seg elektroner og danner ioner og fordi Litium er et lettmetall. Litiumbatterier reagerer voldsomt med vann og med luft.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.