Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Kromosomer er genmateriale i cellene hos alle organismer. Hvert enkelt kromosom består av DNA som er sammenkveilet rundt proteiner som heter histoner.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.