3PBA Wikia
Advertisement

Kloning definisjon[]

Kloning det vil si at man laget en kopi av et gen, en celle eller et individ.

Dolly og kloningprosessen[]

Dolly er den førtse pattedyr som ble klonet av en voksen celle. Den ble født i 5. juni 1996 i Storbritannia.

Kloningprosessen:

  • Man tar kjernen fra kjernedonoren og smelter den sammen med den kjernløse eggcelle fra en eggdonor.
  • etter at de smeltes samen så får vi en eggcelle med kjernedonorens DNA.
  • Den vokser i et dyrkningsmedium - den begynner å dele seg og vi får en embryo.
  • Embryoet settes inn i eggdonoren/ fostermor og vokser
  • Dyret som fødes er likt genetisk med kjernedonor.

Forskjellige typer kloning[]

Reproduktiv kloning: Det er når man lager et helt nytt individ med de samme genene som den du vil lage en klone av.

Terapeutisk kloning: Det er når man lager mange kopier av celler med individets egne gener.

Molekylær kloning: Det er kloning eller kopier av gener. Man tar en DNA- bit og setter den inn i kunstig DNA- syrkel, som er klat vektor.

Stamceller: det er celler som kan utvikle seg til mange forskjellige celletyper. Deerstatter cellene som er døde.

Kilder[]

- Naturfag boka

- http://ndla.no/nb/node/59029

Advertisement