Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Kloning definisjon

Kloning det vil si at man laget en kopi av et gen, en celle eller et individ.

Dolly og kloningprosessen

Dolly er den førtse pattedyr som ble klonet av en voksen celle. Den ble født i 5. juni 1996 i Storbritannia.

Kloningprosessen:

  • Man tar kjernen fra kjernedonoren og smelter den sammen med den kjernløse eggcelle fra en eggdonor.
  • etter at de smeltes samen så får vi en eggcelle med kjernedonorens DNA.
  • Den vokser i et dyrkningsmedium - den begynner å dele seg og vi får en embryo.
  • Embryoet settes inn i eggdonoren/ fostermor og vokser
  • Dyret som fødes er likt genetisk med kjernedonor.

Forskjellige typer kloning

Reproduktiv kloning: Det er når man lager et helt nytt individ med de samme genene som den du vil lage en klone av.

Terapeutisk kloning: Det er når man lager mange kopier av celler med individets egne gener.

Molekylær kloning: Det er kloning eller kopier av gener. Man tar en DNA- bit og setter den inn i kunstig DNA- syrkel, som er klat vektor.

Stamceller: det er celler som kan utvikle seg til mange forskjellige celletyper. Deerstatter cellene som er døde.

Kilder

- Naturfag boka

- http://ndla.no/nb/node/59029

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.