3PBA Wikia
Advertisement

Kilder:

Generelle:

http://ndla.no/nb/node/27227?fag=7

http://ndla.no/nb/node/44767?fag=7

https://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside

https://snl.no/

http://www.ife.no/no/ife/avdelinger/miljo_og_stralevern/faq-no/radioaktivitetogstraling

Alfastråling:

http://ndla.no/nb/node/44768?fag=7

https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/biofysikk/RadioaktivitetSv.pdf

Betastråling:

http://ndla.no/nb/node/44768?fag=7

https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/biofysikk/RadioaktivitetSv.pdf

Gammastråling:

http://ndla.no/nb/node/44768?fag=7

https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/biofysikk/RadioaktivitetSv.pdf

Isotoper:

http://naturfag.info/4fenomener/b_radioaktivitet.htm

Måling av radioaktivitet:

https://kjernefysikk.wikispaces.com/M%C3%A5ling+av+radioaktivitet

Halveringstid:

http://ndla.no/nb/node/44769

C14:

https://no.wikipedia.org/wiki/Karbondatering

Marie og Pierre Curie:

http://forskning.no/vitenskapshistorie-fysikk-kjemi-store-vitenskapsfolk-stub/2008/02/madam-curie-forst-blant-likemenn

http://www.physics.isu.edu/radinf/cuire.htm

Henri Becquerel:

http://www.physics.isu.edu/radinf/cuire.htm

http://whatis.techtarget.com/definition/becquerel

Stråledose:

https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/biofysikk/RadioaktivitetSv.pdf

Radon:

http://www.radon.com/radon/radon_facts.html

Atomkjernens oppbygning:

https://snl.no/atom

Bakgrunnsstråling:

http://ndla.no/nb/node/44768?fag=7

Bestråling av svulster:

https://snl.no/str%C3%A5lebehandling

https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftbehandling/stralebehandling/

Sterilisering:

http://ndla.no/nb/node/44785

http://www.ife.no/no/ife/avdelinger/reaktordrift/gammaanlegget

Advertisement