Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Isotoper

For å kunne forklare isotoper må en først vite om grunnstoffer og atomkjernen.

I ett grunnstoff har vi en atomkjerne og i atomkjerner er det protoner (hvor mange protoner i en atomkjerne sier hva grunnstoffet er) og så er det nøytroner. Ordet nøytral ligger i nøytroner, dette er fordi det har ikke så mye å si om ett grunnstoff har 10 nøytroner. Det er fortsatt det samme grunnstoffet, men ett nøytron kan si noe om egenskapen til grunnstoffet, som for eksempel vekten til ett grunnstoff. Dette kaller vi isotoper.

For å ta noen eksempel på isotoper i ett grunnstoff så kan vi ta frem Hydrogenet, det vanligste grunnstoffet i universet. Vi har da H1 (Protium), H2 (Deuterium), H3 (Tritium) Hydrogenet er det eneste grunnstoffet som har navn på isotopene sine. Disse finner vi ute i naturen, men det finnes H4 til H7 som er framstilt i laboratorier, ikke sett ute i naturen. La oss ta ut H3, ellers kjent som supertungt Hydrogen. H3 har ett proton og to nøytroner. Den spesielle egenskapen til H3 eller Tritium er at den er radioaktiv. Det var akkurat det samme tungt vannet som Hitler prøvde å få tak for sine atombombe.

.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.