3PBA Wikia
Advertisement

Definisjon[]

In vitro-fertilisering er når man tar ut egget og befrukter den utenfor kvinners kropp. Etter befruktningen plasseres den inn igjen. Egget befruktes av mannens sæd i en glass-skål.

Denne prossesen brukes vanligvis når en kvinne mangler eggledere eller at hennes eggledere er skadet.

Sannsynligheten at man lykkes er 25% per forsøk. Omtrent 65% som lykktes etter 3 fullførte forsøk.

Kilde[]

onskebarn.no

Naturfag bok- s.197-198

Advertisement