Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Halveringstid er tiden det tar for radiaktive atomer å falle til halvparten av den opprinnelige verdien de hadde.

Halveringstiden til forskjellige radioaktive grunnstoffer er veldig forskjellig. Uran for eksempel, har en halveringstid på ca 4,5 milliarder år. Historien er derimot annerledes for Thorium, hvor halveringstiden er 0,9 sekunder. Sånn kan det gå:)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.