Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Genteknologi er en teknikk som brukes til å kartlegge, isolere, modifisere og ta opp DNA.

Man kan trekke ut et spesielt gen fra en celle og plassere det i en annen organisme.

medsin: i dagens teknologiske kan man bruke genteknologi til å fremmstille forskjellige medisiner.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.