3PBA Wikia
Advertisement

Genteknologi er en teknikk som brukes til å kartlegge, isolere, modifisere og ta opp DNA.

Man kan trekke ut et spesielt gen fra en celle og plassere det i en annen organisme.

medsin: i dagens teknologiske kan man bruke genteknologi til å fremmstille forskjellige medisiner.

Advertisement