Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Organismer som har fått forandret på genene sine eller fått satt inn nye gener, kalles genmodifisert organismer.

Bakterier var de første organismene som fikk nye gener ved genspleising. De er enkle å arbeide med,

former seg raskt og derfor har de blitt et nyttig verktøy for genteknologi. Dessuten er det ikke knyttet så mange etiske spørsmål til bruk av disse organismene.

Gen spleisingens verktøy: Plasmider, enzymer og bakterier

Enzymer klipper og limer DNA

Forskerne bruker spesielle enzymer som kalles restriksjonsenzymer for å kunne klippe og lime DNA-bier.

Disse enzymene fungerer som sakser som klipper DNA-molekyler.

Kilder:

Boka

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.