Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Genmodifisert mat

Hva er Genmodifisert mat? Det er mat som har blitt framstilt på fabrikker/lab som har blitt genmodifisert. Genmodifisert betyr at, i dette eksemplet, mat har fått sine gener modifiserte. For eksempel, tomat som modner saktere.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.