Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Gen

Hva er ett gen? Genet er liten del av DNAet, denne delen av DNAet (genet) inneholder instruksjoner om hvordan og hvilket ting skal være i kroppen. Genet bestemmer for eksempel hvordan en organisme kan se ut, hvordan den vil fungere eller hvilket arvelige sykdommer organismen arver.

Hvor kommer genet fra? Genet kommer gjerne fra dine foreldre! Ett nyfødt spedbarn ser ut som sine foreldre fordi DNAet til spedbarnet har tatt med både genet til mor og far, og slått de to genene sammen til en. Dette gjør at spedbarnet arver øyne til mor og haka til far, eller en arvelig sykdom fra mor/far.

Lurt på hvorfor ett spedbarn arvet brune øyne fra far, men ikke blåe fra mor? Det fins Dominante Gener og Recessive Gener, det sier seg selv egentlig, men når kromosonet splittes hos mor og far for å slå seg sammen så har du ikke alltid plass til alt, da tar det dominante over det recessive. Dette er fordi dominante gener er dominant over det recessiv genet (sier seg selv).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.