3PBA Wikia
Advertisement

Gammastråling[]

Gammastråling er elektromagnetiske strålinger som er energirike fotoner. Etter at alfa- eller beta-stråling er sendt ut frigjør atomene "overskuddsenergi" som er en form for energien i fotonene. Røntgenfotonene og fotonene i synlig lys har mange tusen og mange hundre tusen ganger mindre energi enn energien i gammafotonene.

Gamma.jpeg

Rekkevidde[]

Gammastråling har den største gjennomtrengningsevnen av α,β og γ.

α (alfa) -stråling: Rekker bare noen cm i luften og kan stoppes av et tynt papir siden den ikke har så stor gjennomtrengningevne.

β (beta) -stråling: Beta klarer noen meter i luften, men den kan trenge igjennom klær og noen mm ned i huden.

γ (gamma) -stråling: Siden gamma har så stor gjennomtrengningsevne må det tungere stoffer til for å skjerme for gamma. Man kan bruke bly som skjermingsmateriale for eksempel. Dette gjør man pga intensiteten avtar når strålingen går igjennom stoffer.

Hvordan oppstår gammastråling[]

Når det skjer endringer i en atomkjernenes struktur, desintegrasjon eller annihilasjon oppstår nuklear gammastråling.

Overskuddsenergi[]

Overskuddsenergi.png

Ved gammastråling sendes det ut overskuddsenergi fra atomkjernen til det radioaktive atomet i form av elektromagnetisk stråling. Her sendes det ikke ut partikler.

Hva brukes gammastråling til?[]

Gammastråling er av samme natur som røntgenstråling bare at gammastråling har kortere bølgelengde og mer energi.Gammastråling brukes til å bekjempe krefstsvulser. Det har nemlig en stor gjennomtrengningsevne i vev. Gammstråling blir også brukt til å sterilisere medisinsk utstyr. Det kan også brukes til å drepe bakteriene i matvarer. Noen av molekylene i matvarene kan bli ødelagte, men maten blir ikke radioaktiv av steriliseringen. Når noen av molekylene blir ødelagt kan dette endre smaken på maten.

Røntgen.jpg

Kilder[]

http://skolediskusjon.no/kompendier/fysikk/straaling/gammastraaling

Boka

http://www.ife.no/no/ife/avdelinger/miljo_og_stralevern/filer/radioaktivitet-og-straling

Advertisement