3PBA Wikia
Advertisement

Epigenetikk er forandringer av et genmateriale, DNA. I Epigenetikk kan du forandre genmateriale og gjøre om genmateriale tilbake igjen slik det var. Altså reversere prosessen. Dette kan også overføres fra en generasjon til den neste.

Alle levende organismer er produkter av arv og miljø, og ved å modifisere disse genene påvirker miljøet vårt i stor grad hvor mye av det det ene genet bestemmer en organismes egenskaper. I senere forskning har vi funnet ut av at miljøeffektene ikke bare kan overføres fra celle til celle via celledelingen, men også til neste generasjon gjennom kjønnscellene. Dette er hva epigenetisk arv er.

[]

Advertisement