Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Batteriet i en EL-bil består av mange hundre enkeltceller på 3,7 volt, disse er koblet til bateriet og lager en spenning på 700 volt. hvor stor strøm batteriet klarer og levere er hvor mye effekt du får inn til motoren.

Batteriet i elbilen er i nesten alle tilfeller basert på litiumioneceller. grunnet bruk av litiumioneceller er for å ha en god kvalitet på selve batteriet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.