3PBA Wikia
Advertisement

Arv.jpg

Dominant arvegang – Ett bestemt gen kan finnes i flere utgaver, disse variantene av samme genet kalles alleler. Noen ganger vil det ene allelet i et genpar overskygge virkningen av det andre allelet, dette kaller vi dominant arvegang. Det genet som mister virkningen sin kaller vi recessivt.

Kilder: http://ndla.no/nb/node/50582

Advertisement