Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

DNA                        

DNA er den viktigsste kjemiske bestanddelen i arvematerialet til levende organismer.

Det bestemmer cellens egenskaper ved at det dirigerer oppbyggingen av alle proteiner, og blant disse de enzymene som formidler praktisk talt alle de kjemiske prossenene i cellen.

De fleste organismer arver to utgaver av hvert gen: ett fra mor og et fra far. Genene inneholder informasjon om hvordan organismen bygges, vedlikeholdes, ser ut og fungerer.

kilder:http://www.fhi.no/tema/gener-og-dna/fakta-om-gener-og-dna

http://ndla.no/nb/node/5902

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.