3PBA Wikia
Advertisement

En brenselcelle er en enhet som lager elektronisk energi fra et drivstoff, ved å la det reagere med oksygen. De vanligste drivstoffene er hydrogengass og naturgass.

Når hydrogenbrenselceller reagerer med hydrogengass og oskygengass blir det dannet til vann. Vi får da et miljøvennlig sluttprodukt.      

Brenselceller produserer elektrisk energi så lenge det er tilgang på utgangstoffer. Utgangstoffene blir tilført kontinuerlig mens cellene er i bruk.   

  På dette bildet ------------------------------------------------------------->   

Ser vi at Hydrogen blir tilført til brenselcellen, det blir også oksygen/luft. Kjernen til hydrogen altså H+ blir fraktet fra anode til katode. Elektronene går igjennom en lampe (m) og møtes på den andre siden. Den spalter fra den ene siden til den andre. Og blir til nitrogen og vann. Og på veien har vi fått strøm.      

300px-Fuel cell NO.svg.png

        

Advertisement