Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Branntrekanten inneholder tre symboler som er med på å slukne brann eller starte en brann. De tre symbolene som må være med er varme, oksygen og temperatur. Hvis du for eksempel skal stryke en fyrstikk så bruker du varme , varmen har da lav temperatur. Alt som brenner må ha oksygen.

Hvis du skal slukne tre lys så må du fjerne oksygen.

Branntrekanten 2 ezg 2.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.