3PBA Wikia
Advertisement

Blyakkumulator[]

Vi kan finne den i bilen. Den lager store mengder elektrisk energi i løpet av kort tid, for å få motoren til å starte.

''Akkumulere'' betyr å ''samle opp'' eller ''lagre''. Det er det som gjør blyakkumulator så nyttig i biler, den kan lades mens motoren går.

De fleste blyakkumulatorer er på 12 V, så vi trenger altså en spenningskilde som leverer mer enn 12V. Typisk bruker en baterilader gjerne 13,8V når akkumulatoren blir ladet.

Advertisement