Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Betastråling er nummer 2 i de 3 hovedstrålingstypene (alfa og gammastråling). Betastråling kommer av betapartikler og kjennetegnet til strålingen er (β).

Hva er betastråling?

Betastråling er rett og slett elektron med stor fart. De blir sendt ut av atomkjernen, selvom elektroner egentlig ikke fins i atomkjernen

Hvordan blir betastråling dannet?

Det kan høres feil ut at kjernen til atomen kan sende ut elektron, siden det ikke finnes elektroner i kjernen, men måten det skjer på kommer nå. For å danne ett elektron i kjernen må først ett nøytron i kjernen bli omdannet til ett proton og ett elektron. det blir da laget en nøytral partikkel. Hele denne prossesen skjer i sammarbeid med fisjon, som da ofte blir sendt ut med alfa og gammastråler.

Betastråling.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.