Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Atomkjernens oppbygning

Atomkjernen er bygd opp av positivt ladet proton + ett elektrisk nøytralt nøytron, partikler som vi kaller nukleoner. 

Oppbygningen

Elektronene i de høyeste orbitalene har lav bindingsenergi og kan lett frigjøres. De vil derfor utveksles med nærliggende atomer eller deles mellom flere atomer. Orbitalene fylles opp fra laveste nivå, og spesielt antall elektroner i det øverste orbitalet bestemmer mange av atomets kjemiske egenskaper. Ved hjelp av disse mekanismene skapes kjemiske bindinger som danner molekyler og elektronparbundne krystallstrukturer.

☀Rundt atomkjernen i et nøytralt atom beveger det seg like mange elektroner som det er protoner i kjernen, hvor mange protoner der er i kjernen feks, antall Z bestemmer kjerneladningen og atomtypen.

== ☀Et grunnstoff er bestemt når atomene har like mange protoner. Kjernen i forskjellige atomer I et grunnstoff kan imidlertid inneholde et ulikt varierende antall, N, nøytroner. Dette gjør at et grunnstoff kan forkomme som forskjellige isotoper. Isotopene I et grunnstoff har samme kjemiske egenskaper, men da nukleontallet  A varierer, vil enkelte egenskaper variere. Protontallet, Z, har et likt antall atomer i grunnstoffenes periodesystem. ==

Atom

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.