3PBA Wikia
Advertisement

Assisert befruktning eller vitro-fertilisering (IVF), In vitro som egentlig betyr <<i glass>> ble først tatt i bruk i England 1978 og i Norge1984. Denne metoden har et litt lettere navn som er prøverørsmetoden.

Assistert befruktning er egentlig en samlebetegnelse på flere medisinske metoder for å unnfage barn.

Disse metodene er:

Inseminasjon med sæd.

Som nevnt over prøverørsbehandling, der egg og sæd blandes i en skål for befruktning.

Mikroinjeksjon også kalt intracytoplasmatisk spermieinjeksjon eller lettere kalt ICSI der en sædcelle injiseres i hver eggcelle.

Uttak av sæd fra testikler som brukes til mikroinjeksjon.

Befruktning kan skje via egne kjønnsceller eller ved donerte kjønnsceller.

Advertisement