Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54
Tørrelemen.JPG

 Alkaliske batterier

Det som skiller de alkaliske batteriene fra vanlige batterier er at det sure ammoniumkloridet har blitt byttet ut med basisk kaliumhydroksid (KOH).

Lang levetid

Fordelen med alkaliske batterier er at de varer lenger enn vanlige tørrelementer. Dette er fordi sinkelektronen oksideres langsommere i en basisk løsning enn i en sur løsning.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.