3PBA Wikia
Advertisement

Alfastråling er en partikkelstråling av heliumkjerner (heliumkjerner inneholder 2 protoner og 2 nøytroner) . Alfa kan skrives med en α. A-en er en gresk bokstav og står for alfa. Se denne siden om atomkjernens oppbygging.

Alfastråling og alfapartikler beveger seg med en stor hastighet og brukes både som radioaktiv alfa-partikkel-stråling og som kunstige akselererte heliumkjerner. Se denne siden om radioaktivitet

Alfapartikler har kort rekkevidde, og det skal dermed ikke mye til for å stanse dem; et tynt papirark er nok. Alfapartiklene kan derfor ikke skade oss så lenge de holder seg utenfor kroppen. Hvis man derimot får radioaktive nuklider som sender ut alfapartikler inn i f.eks luftveissystemet, kan alfapartiklene gjøre stor skade. Rekkevidden til en alfapartikkel i luft er ca 4 cm.

Enkelt fortalt:

Alfastråling blir oftest sendt ut av ustabile atomkjerner. Når de blir sendt ut går de i en høy hastighet (stråling) og når den ikke er i en høy hastighet er den en partikkel.

Alpha.jpg

Her ser du en ustabil urankjerne 238 . Denne sender ut en alfastråling (2 protoner og 2 nøytroner). Alfastrålingen senker hastigheten og blir en alfapartikkel.

Urankjernen 238 sendte ut totalt 4 elementær partikler. Og da blir urankjernen til Thorium 234.

Advertisement